Välj en sida

Kompetenscentrum för ryggmärgsskador

Aktuellt just nu

Resestipendium för medverkan vid internationell konferens
– ISCoS och NoSCoS

Kompetenscentrum för Ryggmärgsskador Insamlingsstiftelse utlyser årligen två stycken stipendier om 5000 kr som bidrag till resa samt deltagande vid konferenser anordnade av ISCoS och NoSCoS.

Sökande ska vid aktuell konferens

  • medverka med egen presentation, föredrag eller poster,
  • vara inbjuden att delta vid paneldebatt eller round table diskussion eller
  • ha uppdrag som ordförande eller moderator.   

Ansökan görs senast 30 dagar före aktuell konferens. 

Resestipendiet är skattebefriat.

Stipendiet är personligt och avsett att bestrida personliga omkostnader.

I ansökan ska anges på vilket sätt sökanden ska medverka vid konferensen. 

Ansökan inges via mail till Åke Seiger ([email protected]), Claes Hultling ([email protected]) eller Monica Seifert ([email protected]).

Senast en månad efter konferensen ska en kort redovisning av hur medlen använts och den aktiva medverkan föll ut ges in.     

Programförklaring

Verka för bästa möjliga vårdkvalitet och livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige

  • Stödja hela livscykeln
  • Med nationellt perspektiv
  • I stiftelseform utan vinstintresse
  • Inom 6 verksamhetsområden
  • I samhällets tjänst
  • Med den bästa kompetensen
KCRS - Kompetenscentrum för ryggmärgsskador - våra verksamhetsområden

Ändamål

Kompetenscentrums ändamål uppnås genom att insamlade medel används för kompetensutveckling, integrerad forskningsinformation, kommunikation och samverkan, utveckling av vård, rehabilitering och samhällsstöd, etablering av vård och handlingsprogram samt upprättande av nationella kvalitetsregister.

KCRS - Kompetenscentrum för ryggmärgsskador - vårt nätverk

Styrelsens arbetsutskott

Monica, Åke och Claes

Share This