Välj en sida

Kompetenscentrums styrelse

Claes Hultling

Claes Hultling

Föreståndare

Jag skadade min halsrygg i en dykolycka 1984 och blev förlamad ifrån axlarna och ner. Då arbetade jag som narkosläkare på Karolinska Sjukhuset, 31 år gammal. Mitt liv tog en ny vändning och jag var med och startade Stiftelsen Spinalis som allt sedan dess har arbetat för ett bättre liv för ryggmärgsskadade. Nu är jag adjungerad professor och en av initiativtagarna till KCRS. Jag vill verka för en centraliserad vård av denna patientkategori i Sverige – för maximal vårdkvalitet.

Åke Seiger

Åke Seiger

Styrelseordförande

Professor emeritus vid Karolinska Institutet. Nästan 50 års involvering i forskningen om ryggmärgsskador. Jag har startat och lett verksamhet inom ryggmärgsskador i USA och Sverige bland annat Spinaliskliniken i Stockholm. En av initiativtagarna till KCRS. Fortsatt aktiv forskare inom fältet. Passionerad förbättrare av ryggmärgsskadades livssituation.

Monica Seifert

Monica Seifert

Vice styrelseordförande

Jurist med erfarenhet inom privat och offentlig sektor, utomlands och i Sverige. Idag verksam som doktorand i skiljemannarätt vid Stockholms universitet. Som ryggmärgsskadad vill jag genom att fortsätta min gärning visa att de begränsningar skadan innebär inte behöver påverka vare sig personlighet, kompetens eller yrkesutövning. Med juridiken som redskap vill jag genom KCRS bidra till bästa möjliga livsförutsättningar för andra ryggmärgsskadade.

Magnus Andersson

Magnus Andersson

Styrelseledamot

Specialist och docent i neurologi Tema Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinskas ryggmärgsskadevård är en viktig del av Tema Neuro. Jag har ett långvarigt engagemang för ryggmärgskadevårdkedjan i Stockholm och är en av initiativtagarna till KCRS.

Jalle Jungnell

Jalle Jungnell

Styrelseledamot

Allt sedan jag 1976 ådrog mig en ryggmärgsskada i en motorcykelolycka, har jag på olika sätt engagerat mig för att förbättra villkoren för vår grupp.  Jag var bl.a. med och startade Rekryteringsgruppen i början på 1980-talet. Sedan 30 år tillbaka driver jag också rullstolsföretaget Panthera där vi med passionerat engagemang, försöker utveckla innovativa hjälpmedel och bidra till att göra livet lättare för våra ryggmärgsskadade. Att centralisera kompetens, vård och rehabilitering av ryggmärgsskadade är för mig en hjärtefråga.

Maria Eriksdotter

Elisabet Åkesson

Styrelseledamot

Lektor vid Karolinska Institutet samt läkare och forskare på Stockholm Sjukhem, Rehabilitering. Stockholms Sjukhem är, tillsammans med Karolinska Sjukhuset, Rehab Station Stockholm och Remeo, vårdgivare i den väletablerade ryggmärgsskadevårdkedjan i Region Stockholm.
Åren1986-88 hade jag möjligheten att få arbeta med ryggmärgsskadeforskning vid University of Miami, i samband med etableringen av Miami Project. Sedan dess har jag stått med en fot i laboratoriet och den andra i vården och ägnat mig åt såväl experimentell, translationell som klinisk ryggmärgsskadeforskning, utbildning och utvecklingsarbete inom neurorehabilitering.

I styrelsen för KCRS bidrar jag med bred erfarenhet från akademi och klinisk verksamhet samt stark vilja att utveckla rehabiliteringsvård efter ryggmärgsskada.

Jonas Sköldberg

Jonas Sköldberg

Styrelseledamot

Som VD i Aleris Rehab Station Stockholm har jag sedan 2012 arbetat med att tillskapa ett helt nytt rehabcenter i Hagaparken norr om Stockholm. Det nya rehabcentret som invigdes hösten 2017, med 57 slutenvårdsrum och ca 7.000 kvm,  är en unik satsning på neurorehabilitering i Sverige. Genom KCRS vill jag verka för att utveckla och utvidga den fantastiska vårdkedja för ryggmärgsskadade som funnits i Stockholm över 20 år.